امروز :
یکشنبه - ۲۶ فروردین - ۱۴۰۳
ساعت :
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نامه ی تحلیلی ۸۸ تشکل دانشجویی کشور به آملی لاریجانی

با بررسی شرعی و قانونی مصوبات مجلس، از هرگونه ضایع شدن حقوق به حق ملت شریف ایران جلوگیری نموده تا تجربه تلخ برجام و قرارداد های استعماری قاجار تکرار نشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهیدآیت از نجف آباد، ۸ تشکل بسیج دانشجویی استان یزد به صورت مشترک با ۸۰ تشکل دانشجویی کشوری در نامه ای تحلیلی، نظرات تخصصی خود پیرامون دو لایحه cft و پالرمو را تبیین و راهکارهایی را در این مورد خطاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نمودند.

 

متن این نامه بدین شرح می باشد: 

بسم رب الشهدا و الصدیقین

جناب  آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم.همان طور که مستحضر هستید در جریان تصویب برجام، برخلاف واقع گفته شد که رهبری با این روند موافق هستند و«برجام تصمیم نظام است». اما بعد ها مشخص شد که رهبری برجام را دچار مشکلات ساختاری می دانستند و خطوط  قرمز ایشان در آن رعایت نشده بود. در بررسی لوایح FATF هم در مذاکرات مجلس تلویحا گفته شد که رضایت رهبری جلب شده است!گمانه زنی و نقل قول ها از نظر رهبری درباره FATF ادامه داشت تا در روز ۳۰  خرداد ۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس، با یادآوری اهداف کنوانسیون ها و اشاره به توانایی های داخلی نظر خود را مبنی برعدم پیوستن به این کنوانسیون ها  صریحتا اعلام کرده و جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشتند .متاسفانه در صورتی که انتظار می رفت تا بررسی کنوانسیون های فوق الذکر، از دستور کار مجلس خارج شود، از فردای آن روز شاهد پیگیری های مصرانه و تاکید های دولت و مجلس درباره ی FATF، کنوانسیون های پالرمو وCFT و گره زدن مجدد عمده ی مشکلات کشور به آن بودیم!؟  

در این باره ما دانشجوایان و بسیجیان انقلابی ، برخود لازم دانستیم نکاتی را من باب FATF و اثرات آن متذکر شویم.

  1. کنوانسیون پالرمو:

ایران با تصویب کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره قاچاق و پولشویی است در واقع می پذیرد که دور زدن تحریم های ظالمانه علیه ایران متهم به قاچاق و پولشویی بوده و مجبور به همکاری با کشور های دیگر می شود و به جامعه بین الملل متعهد می شود که روند دور زدن تحریم ‌های آمریکا را متوقف کند، که برخلاف منافع ملی کشور است. برای مثال :

1-۱-بانک مرکزی به دلیل خدمات به نهاد های تحریمی داخلی برای دور زدن تحریم ها متهم به پولشویی شده و در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته است.

2-۱-به دلیل پنهان بودن مبدا و مقصد مشتریان در عرضه نفت در بورس- که یکی از راهکار های جدی و کار آمد برای فروش نفت است-با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

3-۱-با توجه به قسمت دوم پاراگراف (الف) بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، برای واردات حیاتی دارو که در دوران تحریم طبیعتا از راهکارهای غیر متعارف مثل استفاده از شرکت های پوششی برای سفارش دارو نیز استفاده می شود با محدودیت مواجه خواهیم شد.

۴-۱-FATF  در گزارش هایی با عناوین«تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا»، «خطرات درحال ظهور تامین مالی تروریسم» و «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» که از سال 2013 تا 2016 منتشر و با استناد به گزارش های آمریکا، حزب الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه های مقاومت مانند حزب الله لبنان خواهد بود.

  1. کنوانسیونCFT :

۱-۲- در این کنوانسیون، تعریف تروریسم گستردگی زیادی دارد؛ در جزء بند 1 ماده ۲    کنوانسیون، تعریف کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیکی میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت های آزادی بخش و گروهای مقاومت، با گروه های تروریستی نشده است. در مقدمه کنوانسیون حتی درمورد فعالیت  هایی  که گمان می رود برای مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار می گیرد نیز کشورها را به انجام اقدامات کنوانسیون همانند همکاری اطلاعاتی و قضایی با سایر کشورها ملزم می نماید. که دامنه جرم انگاری را شدیدا وسعت داده و تبعات امنیتی برای ایران در پی خواهد داشت.

۲-۲- آمریکا برای این که بخش تحریمی از جمله؛ نیروهای مسلح، وزارت دفاع و صنایع نظامی از جمله صنعت موشکی، صدا و سیما، بانک مرکزی،شرکت ملی نفت و امثال آن را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می کنند. برای اینکه این شرکت‌ها، افراد و نهادها در داخل کشور شناسایی شوند، به اطلاعات دقیق از اقتصاد ایران نیاز است و FATF این نقش را به خوبی برای آمریکا بازی خواهد کرد. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌ تر شرکت ‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌‌تر آنان خواهد بود.

۳-۲-با توجه به موارد فوق دولت دوازدهم اعلامیه تفسیری از تعریف تروریسم ارائه کرده است که در این خصوص به چند مسئله اشاره می کنیم:1-اگر این بند، یک اعلامیه تفسیری صرف باشد، به لحاظ حقوقی هیچ فایده ای برای ایران ندارد و تبعات امنیتی و حقوقی ناشی از گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون شامل حال ایران خواهد بود.2-اگر این بند، یک اعلامیه تفسیری مقید باشد، در این صورت در حکم حق شرط تلقی می شود که به دو دلیل هیچ سودی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت:

اول این که کنوانسیون تنها در دو مورد اجازه حق شرط را می دهد:۱-حق شرط نسبت به ۹ کنوانسیون مندرج در پیوست کنوانسیون CFT جایز شمرده شده است.۲-بند 2 ماده 24 کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم که به تعیین مرجع برای داوری در شکایت می پردازد.

دوم این که حـق شرط توسـط خـود معاهـده محـدود شـده اسـت و اسـتفاده از ایـن حـق در ماده هـای دیگـر فاقد وجاهـت حقوقی می باشـد. همچنیـن قـرار دادن حـق شرط و محـدود کـردن دامنـه تروریسـم ذیـل جـزء (ب) بنـد 1 مـاده 2 کنوانسـیون، بـا موضـوع و هـدف ایـن معاهـده در تعـارض اسـت. ایـن مسـئله را می تـوان از جایـی متوجـه شـد کـه مـاده 6 کنوانسـیون مقابلـه بـا تامیـن مالـی تروریسـم اعمال جزائـی را تحـت هیچ شرایطـی از جمله ملاحظات سیاسی، فلسـفی، عقیدتـی، نژادی، قومـی، مذهبی و یـا غیره، قابـل توجیـه نمی دانـد.

لـذا اقـدام دولـت دوازدهـم از لحـاظ متن معاهـده بـه هیـچ عنـوان قابـل پذیـرش نیسـت و از لحـاظ حقوقـی نمی تـوان دایره تعریـف تروریسـم را از آنچـه کـه معاهـده تفسـیر می کنـد بـه آنچـه دولت ایـران می پسـندد تغییـر داد. کما این که با اعتـراض آمریـکا و کشـورهای هم پیمـان آن مواجـه خواهـد شـد و اگر این اعتراض ها مستمر باشد، موجـب دعـوای حقوقـی و سیاسـی شـده و در نهایـت می توانـد منجـر بـه متهـم شـدن ایـران بـه حمایـت از تروریسـم شـود، همانند محکومیت کشور هایی مثل ؛مصر، اردن و...

  1. هدف دولت بیرون آمدن از لیست سیاه است، با توجیه این که؛ در صورت عدم حضور در FATF حتی نمی توانیم با کوچک ترین بانک های محلی نیز ارتباط داشته باشیم .اما با توجه به 1-رای گیری بر حسب اجماع موثر(با حضور کشورهایی چون آمریکا و عربستان و اسرائیل که دشمنی آن ها با ایران بر احدی پوشیده نیست)آن هم بعد از اجرای کامل ۴۱ بند ذکر شده. 2-گفته های دیوید لوئیس، دبیر اجرایی FATF – در مصاحبه با بی‌بی‌سی در تاریخ ۲۲ مهر ۹۷– درباره عدم تضمین خروج ایران از لیست سیاه و عدم قبول حق شرط.3-اظهارات خوان زاراته -معاون اسبق مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا- درباره نقشFATF  در تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۳، که برای قرار دادن ایران در  تنگنا و سخت تر کردن شرایط  بوده است ،می توان نتیجه گرفت که احتمال موفقیت دولت در این هدف به صفر میل خواهد کرد.

 

  1. همچنین بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از لیست سیاه، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی القاعده باید بهتر می شد. اما مشاهده می کنیم بانک های چینی، ترکیه ای و صرافی های اماراتی که قبلا با ما همکاری می کردند، امروز همکاری خود را محدود کرده اند. بنابراین لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک های خارج نمی شود و مسأله اصلی عدم همکاری بانک های خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم های فرا‌ سرزمینی آمریکا و جریمه های سنگین این کشور است. برای مثال؛ اخیرا اوبر بانک اتریش اعلام کرد به دلیل ترس از تحریم های آمریکا، با ایران همکاری نخواهد کرد و فاینانس یک میلیارد یورویی را متوقف خواهد نمود!

 

  1. اروپا به عنوان ناجی برجام و در واقع  به منظور سرمای گذاری در ایران که طی گزارشی از افزایش قدرت اقتصای، سیاسی و نظامی برخی افراد و نهاد های غیر منتخب (تحریمی) در این راستا تاکید و اظهار نگرانی کرده بود، FATF را پیش شرط همکاری با ایران قرار داد. که در این باره می توان به گفته های  سفیر آلمان در تهران برای پیوستن کامل و حقیقی‌‌تر ایران به جامعه اقتصادی جهان  و موگرینی -مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا- اشاره کرد.

درحالی که، اگر ادامه برجام بدون آمریکا و با اروپا معنایی داشته باشد، اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد شفافیت برای طرف اروپایی در این فضا معنایی نخواهد داشت. در واقع اجرای استانداردهای FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی ها برای تفکیک این دو نیاز به استانداردهای FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهادهای ایران مورد تحریم قرار گرفته باشند(که هم اکنون قریب به 1000 نهاد و بانک اصلی در لیست تحریمی آمریکا هستند) اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استانداردها نخواهد داشت. بنابراین سراب FATF که از سوی اروپا به ایران نشان داده می شود، فریبی بیش نیست.

  1. و اما در رَدّ ادعای برخی موافقان درباره مخالفت ترامپ برای حضور ایران درFATF باید اشاره کنیم؛ با توجه به منافع و مواضع آمریکا درمی یابیم که گرچه موافق حضور ایران در چنین کنوانسیون  ها برای بستن دست ایران است، اما مخالف خروج ایران از لیست سیاه می باشد. درواقع آمریکا زیر ساخت های لازم برای تحریم ها ی موثر را ایجاد کرده و با دردست گرفتن اطلاعات دقیق افراد و نهاد های ایران توانایی انجام تحریم های موضعی(تحریم فرد به فرد و دقیق) را قوی تر از قبل خواهد داشت. که میوه ی آن موثر واقع شدن هرچه بهتر تحریم های  قانونی آمریکا علیه ایران خواهد بود. در نتیجه پیوستن به کنوانسیون ها موجب خروج ایران از لیست سیاه نخواهد شد.

راهکارهای پیشنهادی:

  1. می توان از بازگشت به حالت اقدام متقابل جلوگیری کرده و با کمک از ساختار تصمیم گیری FATF و در پیش گرفتن دیپلماسی قدرتمند، رای منفی حداقل دو کشور از سه کشور چین، روسیه و ترکیه را در بازگشت ایران به حالت اقدام متقابل گرفت تا وارد لیست سیاه نشویم. همچنین دولت ادعا می کند ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را اجرا کرده است که در تعاملات با FATF می توان از آن برای جلوگیری از بازگشت به حالت اقدام متقابل استفاده کرد.
  2. هیچ کشوری با استاندارد هایFATF  تطابق صد‌ در صدی ندارد. مسئله دیگری که ایران باید در تعامل با FATF  مد نظر قرار دهد، بررسی و طرح شرایط کشورهای دیگر(به خصوص کشورهای متخاصم با ایران) در موضوعات پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به عنوان مثال؛ در روزهای اخیر گزارش های مفصلی از پولشویی های گسترده در بانک های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقا متعلق به کشورهای عضو FATF  هستند، در رسانه ها منتشر شده است. این گزارش ها نشان می دهد که حجم بسیار زیادی از پولشویی در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای FATF  در جریان است. این شرایط فرصت ویژه ای را برای تیم مذاکره کننده ایران ایجاد می کند تا با طرح آن در مذاکرات با FATF، بتوانند موقعیت برتری را برای کشورمان کسب کنند. اما متاسفانه در هفته های گذشته شاهد عکس این روند بودیم، بطوری که وزیر امور خارجه با طرح اتهام پولشویی گسترده به کشور خودمان، موضع ایران را در مذاکرات FATF تضعیف نمود!

 

  1. اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آنها را دارد(مثل: چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، روسیه، عراق، پاکستان و ...)و با آن ها پیمان پولی دوجانبه امضا و اجرا می کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک های اروپایی، FATF و آمریکا در دو سال اخیر و صرف انرژی بی نتیجه نداشت. تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان های پولی می توانند بدون ارتباط با نظام های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر(همچون آمریکا) امکان پذیر نبوده و آمریکا به سادگی نمی تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند. مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرده است که به واسطه پیمان پولی دوجانبه تا ۶۰ درصد از تعاملات بانکی خارجی ایران را می توان پوشش داد. این روش بین هر دو کشوری که با هم  مبادلات اقتصادی دارند(به شکل متوازن یا نا‌متوازن) قابلیت اجرا دارد.

سوال اصلی اینجاست که اگر دولت حقیقتا به فکر حل مسائل بانکی است، چرا چنین پیگیری و تلاشی را برای پیش برد پیمان های پولی دوجانبه نمی کند؟!

در آخر ما جوانان انقلابی و فرزندان روح الله و پیرو ولایت، جهت عمل به وظایف اسلامی و ملی خود و با توجه به موارد فوق و  تاکید بر سخنان امام راحل که فرمودند« مصلحت نظام از امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن ،موجب شکست اسلام عزیز می گردد و مصلحت نظام و امور مردم از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن ،ممکن است اسلام پا‌برهنگان زمین را در زمان های دو و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه  میلیارد ها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند»، از  شما رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام استدعا داریم که بر اساس شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و با بررسی شرعی و قانونی این مصوبات مجلس، از هرگونه ضایع شدن حقوق به حق ملت شریف ایران جلوگیری نموده تا تجربه تلخ برجام و قرارداد های استعماری قاجار تکرار نشود.

و در نهایت به آیات ۱۲۰ سوره بقره از کتاب آسمانی قرآن، که حقیقتا رهگشای تمامی دو راهی ها و مشکلات می باشد به شرط آن که عامل به آن باشیم نه فقط عالم به آن، تمسک می جوییم:

" وَ لَنْ تَرْضی‏ عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لاَ النَّصاری‏ حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَی اللَّهِ هُوَ الْهُدی‏ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصیرٍ "

هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد،(تا به طور کامل، تسلیم خواسته‌های آن‌ها شوی) و از آیین(تحریف یافته) آنان پیروی کنی. بگو:«هدایت ، تنها هدایت الهی است!» و اگر از هوی و هوس‌های آنان پیروی کنی، بعد از آن که آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.

 

والسلام علی من اتبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشگاه های:

-سراسری یزد

-علوم پزشکی یزد

-پیام نور یزد

-علم و هنر یزد

-آزاد یزد

-میبد یزد

-فنی دخترانه زهرائیه میبد یزد

-علوم پزشکی بوشهر

-پیام نور بوشهر

-علامه طباطبایی بوشهر

-پردیس شهید باهنر بوشهر

-فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر بوشهر

-خلیج فارس بوشهر

-غیر انتفائی خِرَد بوشهر

-پیام نور خورموج بوشهر

-پیام نور شهید رمضان زاده مرکز بوشهر

-سراسری ارومیه

-آزاد ارومیه

-صنعتی ارومیه

- تربیت معلم ارومیه

-شهید چمران اهواز

-علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-پیام نور آستانه اشرفیه گیلان

-فرهنگیان پردیس شهید باهنر شیراز

-علوم پزشکی جیرفت کرمان

-ولیعصر رفسنجان کرمان

-علوم پزشکی رفسنجان کرمان

-آزاد واحد ۱۵ خرداد قم

-علوم قرآنی قم

-آزاد اسلامی واحد پردیسان قم

-آزاد حوزه شهید همت سنندج

-آزاد اسلامی یاسوج

-علوم پزشکی البرز

-علوم پزشکی قزوین

-فرهنگیان پردیس زینب کبری(س) مرکزی

-امام صادق پردیس خواهران تهران

-فنی حرفه ای شریعتی تهران

-مذاهب اسلامی واحد خواهران تهران

-علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

-صنعتی همدان

-علوم پزشکی همدان

-پیام نور همدان

-بوعلی سینا همدان

-فرهنگیان پردیس شهید باهنر چهارمحال و بختیاری

-آزاد نجف آباد اصفهان

-آزاد خمینی شهر اصفهان

- آموزش عالی اقبال لاهور مشهد

-آموزش عالی شاندیز مشهد

-آموزش عالی حکیم طوس مشهد

-آموزش عالی کاویان مشهد

-آموزش عالی عطار مشهد

-آموزش عالی خرد گرایان مطهر مشهد

-آموزش عالی توس مشهد

-آموزش عالی سلمان مشهد

-آموزش عالی خاوران مشهد

-آموزش عالی خراسان مشهد

-آموزش عالی فردوس مشهد

-آموزش عالی اسرار مشهد

-آموزش عالی حکمت رضوی مشهد

-آموزش عالی بهار مشهد

-آموزش عالی آرمان رضوی مشهد

-آموزش عالی تابران مشهد

-مرکز تربیت مدرس شمیم وحی مشهد

-علمی کاربردی مشهد

-صنعتی سجاد مشهد

-مطهری مشهد

-بینالود مشهد

-امام رضا مشهد

-تربیت مدرس علوم قرآنی مشهد

-الزهرا مشهد

-فرهنگیان مشهد

-بقیه الله(عج) مرکز دانشگاهی مستقل مشهد

-محقق اردبیلی اردبیل

-فرهنگیان اردبیل

-پیام نور اردبیل

-آزاد اردیبل

قرارگاه های احمدی روشن:

-سیستان و بلوچستان

-یزد

-کردستان

-ارومیه

-کهگیلویه و بویر احمد

-استان تهران

-فارس

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های:

-لرستان

-فرهنگیان پردیس فاطمه زهرا(س)اصفهان

-یاسوج

-آزاد قم

1 1 1 1 1