امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
آناتومی یک هکر را بشناسید

هک به معنی استفاده از یک روش سریع و هوشمندانه برای بررسی یا حل مشکل تکنیکی و غلبه بر محدودیت‌ها یک سیستم است و هکر به کسی اطلاق می‌شود که توانایی چنین کاری را دارد. امروزه واژهٔ هکر در فرهنگ عامه به متخصصان امنیت رایانه اطلاق می‌شود که توانایی نفوذ و کنترل سیستم‌های رایانه‌ای را برای هدف‌های گوناگون دارند. که این  کشف و نشان دادن ضعف سیستم‌های امنیتی می تواند با نیت مثبت یا حتی با نیت‌های غیراخلاقی و با هدف نفوذ به سیستم‌ یا سایت‌ها انجام گیرد.

آناتومی یک هکر

3.6666666666667 1 1 1 1 1