امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ترامپ: منتظر تماس ایران نشسته‌ایم!

5 1 1 1 1 1

کاردانم ولی بی‌کارم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کاردانم ولی بی‌کارم

5 1 1 1 1 1

حضور مخفیانه ترامپ در عراق!

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روایتی از حضور مخفیانه ترامپ در عراق!

1 1 1 1 1

محاکمه نظام لیبرالیستی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

محاکمه نظام لیبرالیستی توسط طبقات فراموش شده

3 1 1 1 1 1

افول هژمونی دلار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کاریکاتور/ افول هژمونی دلار

1 1 1 1 1

ضربت ذوالفقار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ضربت ذوالفقار

1 1 1 1 1

موضع اتحادیه اروپا در قبال برجام
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

موضع اتحادیه اروپا در قبال برجام

1 1 1 1 1