امروز :
چهارشنبه - ۹ خرداد - ۱۴۰۳
ساعت :
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
گزارش طرح مطالعاتی مباحث آموزش و پرورش

به گزارش دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید آیت جلسه توجیهی طرح مطالعاتی مباحث آموزش و پرورش در سالن جلسات دانشگاه با حضور فرمانده بسیج دانشگاه جناب آقای علی کامران نژاد و همچنین جمعی از دانشجویان مرکز برگزار گردید که اصول و قوانین مربوط به این دوره به تفصیل بیان می شود:

الف)کلیّه متقاضیان شرکت در طرح باید علاقمند به بحث ، مطالعه و پژوهش در حوزه ی مباحث تعلیم و تربیت باشند و از نظر اخلاقی خود را متعهّد به مطالعه و شرکت در جلسات بحث و گفت و گو بدانند.
ب)هر گروه مطالعاتی از 3 یا 4 نفر تشکیل می شود.
ج)هر گروه می بایست فردی از اعضای گروه را به عنوان سرگروه به دفتر بسیج دانشجویی مرکز معرفی نماید.
د)کار گروه در سه مرحله که زمان و چگونگی آن از طریق سرگروه ها اطّلاع رسانی می شود ، انجام خواهد گرفت ، مرحله اوّل مطالعات فردی اعضاء می باشد ، مرحله دوّم مباحثه ی مطالب مطالعه شده در گروه و مرحله سوّم شرکت در جلسات عمومی طرح با حضور اعضای تمامی گروه ها
ه)هر گروه می بایست یک جلسه مباحثه در هفته داشته باشد و سرگروه باید گزارش جلسه را بهمسئول پیگیری طرح تحویل دهد.
ز)جلسه عمومی طرح به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و حضور تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد.

 

5 1 1 1 1 1