امروز :
شنبه - ۲۶ خرداد - ۱۴۰۳
ساعت :
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان،اولین جلسه کادر دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد با حضور برادر علی کامران ژاد مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان استان اصفهان برگزار شد.

دراین نشست ؛
اقای کامران ژاد ضمن بیان ماموریت های بسیج دانشجویی و اشاره به مفاد فرمان تشکیل بسیج دانشجو طلبه از حضرت امام(ره) به شرح وظایف دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان پرداختند.
ایشان ضمن دسته بندی برنامه ها در دو نوع برنامه های عمومی بسیج و برنامه های ماموریت محور دانشگاه فرهنگیان نوع سطح بندی مخاطب به سه سطح مخاطب عام، مخاطب خاص و مخاطب نیم خاص را برای اعضای کادر دفتر بسیج دانشگاه شهید آیت شرح دادند.
ایشان در قسمت پایانی صحبت های خود؛ طرح اعتلای بسیح دانشجویی را و تقسیم بندی وظیفه و ماموریت ها در ارکان را مطابق طرح اعتلا شرح دادند.

در پایان این جلسه رضا تارخ مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف؛ ضمن تشکر از حاضران به بیان و تشریح وظایف اعضای کادر دفتر و معرفی قسمت های مختلف بسیج دانشجویی دانشگاه پرداخت .

5 1 1 1 1 1