امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

♦️کارگاه نقد و بررسی لایحه بودجه سال 1400
♦️با حضور آقایان حمید رفیعی جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و حمید قائم پناه معاونت مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
بودجه برای ارتقا یا تنزل کیفیت تعلیم و تربیت؟؟؟
?زمان:پنجشنبه 4 دی ما ساعت 19 الی 20
در بستر اسکای روم

لینک ورود به جلسه : https://www.skyroom.online/ch/r1091355444e/bodje1400

معاونت مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی مرکز شهید آیت نجف آباد

1 1 1 1 1