امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهیدآیت نجف آباد، با همت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهیدآیت و به همت بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد با همکاری گروه سرود شهرستان گلدشت برنامه سرود سیار انجام شد.
در این برنامه گروه هنری  گلدشت تعداد 14  هم آوایی در محل گلزار شهدای نجف آباد وگلزار شهدای گلدشت و میادین اصلی شهر به اجرا در آوردند. بعد از هر برنامه نور افشانی  نیز انجام شد.

 

1 1 1 1 1