ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهیدآیت نجف آباد، دوره آموزشی مسیر با همکاری معاونت رشد و کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار می شود.

معاونت رشد و کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد برگزار میکند:
《دوره آموزشی مسیر》

?باحضور استاد مجرب کشوری

⏰زمان: ۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه

مکان: مجموعه قرآنی المهدی

ثبت نام در دوره:
https://digiform.ir/c213fbf35

?شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:
+989026865408

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید آیت نجف آباد

5 1 1 1 1 1