امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد با همکاری دانشگاه فرهنگیان شهید آیت و اداره آموزش و پرورش نجف آباد برگزار میکند:

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد با همکاری دانشگاه فرهنگیان شهید آیت و اداره آموزش و پرورش نجف آباد برگزار میکند:

《جشن سپاس معلم》

ویژه : دانشجو معلمان دانشگاه شهید آیت و معلمان نجف آباد

?به همراه تجلیل از دانشجو معلمان نمونه در عرصه های مختلف

⏰زمان: ۱۲ اردیبهشت ماه

?مکان: سالن مجلل شهروند

?ثبت نام شرکت در مراسم جشن:
https://digiform.ir/w1de384ce

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید آیت نجف آباد

3 1 1 1 1 1