ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آنچه در این شماره میخوانید:
 رزمایش شیعیان
 حوادث پس از عاشورا
 پاسخگویی به چند شبهه
 سفر در مسیر اربعین
 خلاصه ای از یک دیدار
 معرفی شهید

✨ صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید آیت نجف آباد

✒️ مدیر مسئول: وحید صف آرا

✏️ سردبیر: امیرعلی یاوریان

 

  

تیزر شماره سی و دوم نشریه عمّار

5 1 1 1 1 1